< назад кон СКОПСКА

Распределба на линии


Согласно Одлуката за Јавен градски и приградски превоз на патници од дефинираната мрежа на градски и приградски линии, превозниците (ЈСП и приватни превозници со дозвола) ќе ги опслужуваат линиите на следниот начин:
ЈСП Скопје:
Градски линии:      2,2А,3,3А,3Б,4,4А,5,5А,7,8,13,15,15А,16,17,21,21А,22А,24,25,26,27,35,41,41А,42,43,50,57,57А,59,59А,59Б,65В и City Tour.
Приградски линии:
18,18а,31,32,33,34,47,51,51а,53,55а,55в,56,56а,58,58а,58б,60,62,63а,63б,64,64а,65,65а,65б,66,66а,67,68,69,69а,70,71,74,80а,81,118,160,162,163,164,165,165а,

166,167 и 180.

Приватни превозници со дозвола:
Градски линии: 9,12,19,20,23,45 и 73.
Приградски линии: 11,11а,47а,54,55 и 55б.

Линии кои ги опслужуваат заеднички ЈСП Скопје и приватни превозници со дозвола:
Градски линии: 22
Приградски линии: 52, 61 и 63.

Нови линии и промена по линии

Нови линии кои се воведени да се сообраќаат во Јавниот превоз се:
-линија 28, Транспортен Центар-Македонско село;
-линија 41А, Клинички Центар-с.Драчево
-линија 61ноќна, Транспортен Центар- Побожје;
-линија 24 ноќна, Тафталиџе-Кисела Вода;

-линија 27, претходно 7Б, но сега со изменета траса и име на линијата,
Горно Лисиче-Дом на печат;
-линија 51 продолжена до Ф-ка.Фруктал-Тр.Центар, претходно Студеничани-Тр.Центар;
-дел од поаѓањата на линија 24 ќе се продолжи до Бабин Дол(игралиште)-Тафталиџе, претходно до Кисела Вода-Тафталиџе;

 

Забелешка: Со воведувањето на новиот Единствен возен ред, според потребата предимензионирани се повеќе линии односно на голем број од линиите ќе се намали интервалот на следење - ќе се зголеми бројот на возила по линија  ( пр. линија 5, 7, 17, 15, 41, 50, 57 и др.).